منو

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه

فهرست مطالب

ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد برطرف کردن جوش صورت و درمان ‫ﻣﻨﺎﺳب آکنه ، ﯾﮏ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎری، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل، و ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ‫ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺷﺪت جوش صورت و بدن (آﮐﻨﻪ) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.راههای از بین بردن جوش صورت و برطرف کردن جوش صورت

جوش صورت در زنان و بدن (آﮐﻨﻪ) ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ. ﺷﯿﻮع جوش های صورت و بدن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد آﻧﺮا ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ‫ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ممکن است اکثر نوجوانان روش های مختلفی را برای برطرف کردن جوش صورت و بدن آزمایش کنند ولی بهتر این است که اقدامات درمانی برای برطرف کردن جوش صورت و بدن با نظر پزشک و پس از بررسی های کامل انجام شود.

گاهی مواقع به علت ترسح بیش از حد غدد سباسه و اکسیده شدن آنها در سطح پوست ضایعاتی به شکل دانه های سر سیاه یا کومدون سر سیاه در سطح پوست دیده می شوند.

درمان سیستماتیک جوش صورت

اصولا درمان داروﯾﯽ و روش های متعددی برای برطرف کردن جوش صورت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺮای ﻣﺜﺎل داروهایی ﯾﮏ ﺑﻨﺰوﯾﻞ ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ و ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ‫ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن روش درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب می گردد گاهی مواقع برای تسریع روند درمانی از روش هایی همچون پرتوهای نوری و لیزر نیز استفاده می گردد.

برای برطرف کردن جوش صورت و بیماری آکنه بسته به شدت آن باید متفاوت باشد. درموارد خفیف از داروهای موضعی مثل آنتی بیوتیکهای موضعی ویا ترتینویین ویا بنزوییل پراکساید می توان استفاده نمود و درموارد متوسط از آنتی بیوتیکهای خوراکی مختلف مثل تتراسیکلین، داکسی سیکلین، اریترومایسین می توان بهره برد و درموارد شدید بهتراست از داروی ایزوترتینویین استفاده شود.

برطرف کردن جوش صورت و درمان آکنه باید تحت نظر پزشک انجام شود و همکاری بیمار و پزشک در درمان این بیماری مانند بسیاری از بیماریهای مزمن دیگر کلید حل مشکل بیمار می باشد.

# پماد جوش صورت

تتراسیکلین با کاهش رشد باکتری هایی که باعث ایجاد آکنه میشوند عمل میکند. همچنین این دارو به عنوان یک ضد التهاب عمل میکند، پس باعث کاهش قرمزی و تورم جوش ها میشود. تتراسیکلین برای درمان جوش های متوسط تا شدید استفاده میشود، گرچه بعضی اوقات نیز برای آکنه های التهابی خفیف که مقاوم هستند نیز استفاده می گردد.

رعایت نکات بهداشتی و درمان آکنه صورت

1-جوشها را فشار ندهید و نترکانید زیرا در غیر این صورت باکتریهای درون جوشها به بافتهای مجاور رانده می شوند و در نتیجه جوش صورت به اطراف پراکنده می گردد و تعداد جوشها زیاد می شود.

2-جوشهایی که روی بینی و اطراف لب بالایی هستند خطرناکتر از جوشهای سایر نقاط هستند زیرا اعصاب این نواحی مستقیماً به مغز می روند پس هرگز جوشهای این قسمت از صورت را فشار ندهید زیرا امکان دارد به مغز صدمه وارد شود.

3-صورت را مرتب با آب و صابون طبی بشوئید شستشو باید به نرمی انجام شود هنگام شستشو کمی هم پوست را ماساژ دهید تا جریان خون در پوست شما بهتر انجام شود پس از آب کشیدن پوست آن را با حوله آبگیری کنید و هرگز حوله را روی پوست نکشید.

4-بهتر است که نقاطی که دارای جوش می باشد از تحریکات پارچه های پشمی زبر یا پارچه هایی که مواد ترکیبی خشن دارند دور نگه داشته شوند و اگر کسی مستعد جوش صورت باشد باید از پوشیدن لباسهای تنگ و همچنین دارای یقه های تنگ و تحریک کننده اجتناب نماید.

5- به اندازه کافی استراحت کنید. ورزش را فراموش نکنید بکوشید تا از آرامش کافی برخوردار باشید و حتی الامکان از نگرانی و اضطراب پرهیز نمایید.

6- گرما و فضای روغنی و بخار دار جوش  را بدتر می کند لذا باید تا جایی که ممکن است از کار کردن در چنین محیط هایی اجتناب ورزید.

7-اگر جوش ها ترکید اطراف آن را با آب گرم و صابون بشوئید و به خوبی خشک کنید سپس با الکل محل مزبور را ضد عفونی کنید.

8- مصرف حداقل 7 واحد میوه در روز بسیار کمک کننده است.

درمان جای جوش صورت

9- تراشیدن ریش مخصوصاً در نواحی چانه جوش ها را بدتر و پوست صورت حساس تر می کند هر گاه جوشهای جوانی بسیار شدید، زیاد باشند باید از تراشیدن ریش جداً خودداری کرد تا وقتی جوشها بهبود یابند در تراشیدن ریش تفاوت چندانی بین خودتراش معمولی و ماشین برقی وجود ندارد.

10- لوازم آرایش جوش صورت را شدیدتر می کند به خصوص اگر پوست با کرمهای چرب و سنگینی پوشانده شود حتی الامکان سعی کنید از این مواد کمتر استفاده کنید ولی حتما از ضد آفتاب های فاقد چربی به صورت منظم باید استفاده گردد.

 

در صورتی که خود یا یکی از بستگانتان مبتلا به آکنه یا جوش های زیر پوستی یا جای جوش روی صورت و بدن هستید:

 • حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید.
 • به هیچ عنوان جوش ها فشار ندهید یا نترکانید زیرا این اقدام باعث تشدید آسیب به بافت های مجاور و گسترش عفونت می گردد.  
 • بهداشت پوست خود را رعایت کنید.
 • الزما شستشوی مداوم با صابون کمک کننده نیست.
 • از میوه و سبزیجات تازه به صورت منظم در رژیم غذایی استفاده کنید.
 • به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان یا کندن جوش ها نکنید. 
 • حتما برای تشخیص و شناسایی عامل زمینه ساز جوش ها و آکنه به پزشک مراجعه کنید.
 • ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد. 
 • در صورتی که مایل به طرح سوال و مشاوره با دکتر و یا مراجعه به مطب هستید از طریق زیر اقدام فرمائید 

درخواست نوبت

از دکتر بپرسید درخواست نوبت با واتساپ

درخواست نوبت با تلگرام

دکتر عباس انتظاری


دکتر جوش صورت در تهران

دسته بندی

آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید

دکتر عباس انتظاری

از دکتر سوال دارید؟

دکتر عباس انتظاری

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و کد رهگیری دریافت فرمائید.  سوالات طی 5 تا 10 روز آینده پاسخ داده خواهند شد

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر فاطمه سه شنبه ۱۷ مرداد ۲( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 40 مشاهده پرسش
  سلام من فاطمه هستم 20 سالمه هروقت دستم رو تیغ میزنم شروع می کنه به جوش زدن نمی دونم چکارکنم؟ من اول دستم رو خوب پاک سازی می کنم بعد تیغ می زدم بازم جوش میزنه جوشای قرمز میزنه راهنمایم کنید؟؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۷ مرداد ۲( 3 ماه پیش)

   سلام جانم

   قبل از اپیلاسیون یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   پس از اپیلاسیون روزانه 2 بار محلول کلیندامایسین بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر ا سه شنبه ۲۷ تیر ۲( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 32 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر چند وقتی هست که روی آلت تناسلی بنده این قرمزی هست که خشک میشه و سله می‌بنده و کنده میشه ولی از بین نمیره میخاستم بدونم که چه نوع بيماري هست با تشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۲۷ تیر ۲( 4 ماه پیش)

   سلام جانم

   پماد کالندولا کمک کننده است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر علی دوشنبه ۲۲ خرداد ۲( 5 ماه پیش) تعداد بازدید: 34 مشاهده پرسش
  سلام
  علت قرمز شدن چانه وصورت واحساس درد وسوزش.وطریقه درمان باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۲ خرداد ۲( 5 ماه پیش)

   سلام جانم

   صابون کلیندا کمک کننده است

   ژل موضعی مترونیدازول صبح و عصر بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر محسن یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۲( 6 ماه پیش) تعداد بازدید: 44 مشاهده پرسش
  درناحیه تناسلی جوش عمقی وتورم دار هست.سوزش وخارش بهمراه دارد.زیرپوستی.وزگیل تناسلی هم دارد.وبه چندین پزشک مراجعه کردم.ولی نتیجه نگرفتم ارولوژ.پوست ومو.وباعث زخم درناحیه جوشها شده است.لطفا راهنمایی کنید.الان مدت یکماه است
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۲( 6 ماه پیش)

   علیک سلام

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است. برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد موفق

 • تصویر کاربر دلارم دوشنبه ۲۱ فروردین ۲( 7 ماه پیش) تعداد بازدید: 55 مشاهده پرسش
  سلام وقت به خیر دوروزه روی واژن یه جوش خیلی ریز قرمز در اومده قرمز رنگ من دخترم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۱ فروردین ۲( 7 ماه پیش)

   سلام جانم

   علی الحساب روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   روزانه 3 بار پماد موضعی کلیندامایسین بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

   موفق

 • تصویر کاربر سهیلا سه شنبه ۱۵ آذر ۱( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 85 مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید من حدود یک ماه از جوشای صورتم رنج میبرم همکار هم کردم روتین پوستی رو هم انجام دادم بیشتر در ناحیه پیشانی جوش دارم حتی پاکسازی صفرا وکبدم انجام دادم لطفا راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری سه شنبه ۱۵ آذر ۱( 1 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است. برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد موفق

 • تصویر کاربر محمد پنجشنبه ۲۱ مهر ۱( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 98 مشاهده پرسش
  من 17سال سن دارم فقط رد جوش هام مونده کم رنگه چه چیزی باید بزنم که رد شو از بین ببره
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری پنجشنبه ۲۱ مهر ۱( 1 سال پیش)

   علیک سلام

   کرم ویتامین سی کمک کننده است

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

 • تصویر کاربر بهار دوشنبه ۲۸ شهریور ۱( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 110 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر من خانمی ۴۰ ساله هستم. از ۲۳ سالگی صورتم جوش میزنه. چند بار به دنبال درمان رفتم و موقتا خوب شده ولی دوباره جوش میزنم. معمولا همزمان سمت چپ یا همزمان سمت راست گونه های صورتم جوش میزنم. بعضی جوش ها کوچک و سرسفیدهستند و گاهی جوش ها بزرگ و ملتهب و قرمز و دردناک هستند و بعد از چند روز سرسفید می شوند. چون صورتم حساس هست نمیتوانم ضد آفتاب بزنم و با هر بار زدن ضد افتاب جوش میزنم. جای جوش های قدیمی هم روی صورتم مانده و فرورفته شده. لطفا راهنمایی کنید.
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۲۸ شهریور ۱( 1 سال پیش)

   سلام جانم

   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است. برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد

   موفق

 • تصویر کاربر شایان شنبه ۲۸ خرداد ۱( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 179 مشاهده پرسش
  سلام و عرض ادب جناب دکتر
  تقریبا 10 سال پیش، غده چربی در مرکز پیشانی بنده بود که به اندازه یک نخود کوچک برآمدگی ایجاد کرده بود و بعد از مدتی چرک و خون از این غده خارج شد و در آن ناحیه مقداری گود شد.
  ممنون میشم بفرمایید
  1_ آیا راهکاری دائمی برای برگشت به حالت طبیعی داره؟
  2_چطور به بهترین شکل درمانش کنم؟
  سپاسگزارم
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری شنبه ۲۸ خرداد ۱( 1 سال پیش)

   سلام جانم

   بهتره با فوق تخصص جراحی پلاستیک مشورت شود

   موفق

 • تصویر کاربر انیتا دوشنبه ۸ فروردین ۱( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 180 مشاهده پرسش
  سلام خدمت شما دکتر گرانقدر
  در طی شش ماه اخیر همسرم ۴ بار دچار دمل یا همون کورک در قسمت انتهای خط باسن شده..وبعد از حدود یک هفته بهبود پیدا کردن اما من در اینترنت راجبش مطالبی خوندم که نگران شدم اینکه می‌تونه مسری باشه برای بقیه اعضای خانواده چون دختر ۲ ساله ای دارم ..به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بدیم که ما مبتلا نشویم و اینکه دلیل این عود مجدد چی می‌تونه باشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۸ فروردین ۱( 1 سال پیش)

   سلام جانم

   روزانه یک بار با بتادین ضد عفونی کن

   روزانه 2 بار ژل موضعی مترونیدازول بزن

   نگران نباش این موضوع اصلا واگیر دار نیست ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک شود

   موفق

درحال دریافت اطلاعات

با ما در تماس باشید

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

آدرس مطب

ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه ۲ واحد ۱۲

شماره تماس

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

پرسش از دکتر