ویزیت از راه دور

این درخواست صرفا برای مشاوره یا ویزیت مجازی از راه دور می باشد با توجه به شرایط خاص جهانی در خصوص کرونا و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی، و به منظور کاهش مراجعات حضوری و پرهیز از تجمعات، ویزیت از راه دور توصیه می شود . در این روش با استفاده از اپلیکیشن WhatsApp به راحتی … ادامه خواندن ویزیت از راه دور