نوشته‌ها

علت ریزش مو چیست؟

علت ریزش مو چیست

علت ریزش مو در زنان و مردان کاملا متفاوت است. از سویی برای کنترل و درمان ریزش مو نیز باید  علت ریزش مو  شناسایی و تا حد امکان کنترل گردد.

ویژگیهای ظاهری وجود دارد و جنبه های ویژه عزت نفس چه برای زنان و چه برای مـردان بـه ظـاهر فیزیکی ایشان گره خورده است. یکی از این ویژگی های در معرض دید وضعیت موی سـر مـیباشـد . از ایـن رو ازدست دادن موی سر بـرای یـک فـرد در مرحلـه ای اززندگی می توانـد بـر سـلامت روان او اثرات جبران ناپذیری را اعمـال نماید

ریزش مـو یـا آلوپـسی ، در بـیش از ۵۰% مـردم درطول زندگی اتفاق مـی افتـد . از سـوی دیگـر، پـیش ازآنکه ۴۰%  موهای یک ناحیه تحت تأثیر قـرار بگیرنـد، اکثــر بیمــاران متوجــه عارضــه  در حــال پیــشروی نمی شوند. و ممکن است زمانی متوجه ریزش مو شوند که اقدامات درمانی با دشواری همراه باشد

موهای سر در  ابتـدا  مـستقل  از تحریـک  آنـدروژنی  رشد مـی کننـد و در غلظـت  بـالای  آنـدروژن  ایـن  اثـر  تحریکی معکوس شده و سبب تبدیل مو به کرک و یـا  ریــزش کامــل مــو در برخــی از نــواحی پوســت ســر  میشود.

وقوع آلوپسی آندروژنتیک اولاً به دلیل ایجاد مسایل روانی و اجتماعی و ثانیـاً  وجـود  بیمـاری هـای  مختلـف  حاصل از اختلالات هورمـون هـا ، اخـتلالات تخمـدان و حتی وجود تومور حایز اهمیت  میباشد. سایر علایـم همراه مثـل اختلالات قاعدگی ، آکنـه  و هیرسوتیسم (موهای زائد در بدن و صورت)  می تواند  دلیلی  از  ابـتلاء افـراد  بـه  سـندرم  تخمدان  پلی کیستیک باشد

هر شاخه از موی سر انسان دارای یک سیکل رشدی می باشد که به طور ژنتیکی برای آن طراحی شده و این سیکل شامل رشد، پیری و ریزش است به طور متوسط روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ مو می ریزد که البته در افراد مختلف متفاوت است همچنان که یک مو میریزد موی جدید جای آن را می گیرد.

مشکل زمانی آغاز می شود که موهای ریزش یافته بیشتر و سریع تر از موهای رویش یافته جدید باشد و یا رشد موهای جدید ضعیف شود در این حالت بعد از مدتی از تعداد کل موها کاسته شده و فرد متوجه کاهش حجم موهایش می شود

تلوژن افلوویوم یا ریزش با تاخیر ناشی از استرس (استرس به عنوان علت ریزش مو)

تلوژن افلوویوم شدید به دنبال جراحی (استرس به عنوان علت ریزش مو )

تلوژن افلوویوم شدید به دنبال جراحی (استرس به عنوان علت ریزش مو )

استرس می تواند به عنوان علت ریزش مو  نقش مهمی در ریزش مو داشته باشد. به طور طبیعی ۱۰-۵% از موهای سر در مرحله استراحت به سر می برند یک استرس شدید باعث می شد درصد زیادی از موها در یک زمان وارد مرحله تلوژن شوند و رشدشان متوقف می شود چند ماه بعد از استرس وارد شده موهای در حال استراحت دچار ریزش شده و این ریزش به حدی شدید می باشد که باعث نگرانی فرد می شد
این استرس می تواند شامل: یک ضربه روحی ناگهانی ( مرگ یکی از نزدیکان، از دست دادن شغل، جدایی ) یا بیماری ( تب شدید، عفونت ، آنفلوآنزاو …) یا خستگی شدید ناشی از کار زیاد، داشتن جراحی و نظائر آن باشد

چون این حادثه چند ماه قبل اتفاق افتاده فرد ریزش موی خود را به آن نسبت نمی دهد این یک شرایط موقتی میباشد و طی چند ماه موهای جدید با سیکل طبیعی شروع به رشد می کنند  و در سیکل آینده درصد زیادی از موها وارد مرحله استراحت نمی شوند.

آناژن افلوویوم یا ریزش ناگهانی (برخی داروها به عنوان علت ریزش مو) 

آناژن افلوویوم به دنبال شیمی درمانی

آناژن افلوویوم به دنبال شیمی درمانی

آناژن افلوویوم شرایطی است که درصد زیادی از موهای در حال رشد به طور ناگهانی ریزش پیدا می کنند. در این شرایط شیمی  درمانی و رادیوتراپی در درمان سرطان عامل پرقدرتی است که به عنوان یک علت ریزش مو باعث توقف فاز رشد و ریزش مو میشود.

شیمی درمانی و رادیوتراپی روی سلولهایی از بدن که به سرعت تقسیم میشوند. مثل سلولهای سرطانی اثر کرده و باعث از بین رفتن آنها می شود متاسفانه چون سلولهای ناحیه فولیکول مو سرعت تقسیم بالایی دارند این داروها روی آنها هم اثر کرده و باعث از بین رفتن آنها می شود البته این حالت هم موقت بوده و چند ماه بعد از توقف شیمی درمانی موها شروع به رشد می کنند.

تغذیه نامناسب به عنوان یک علت ریزش مو

بعد از مدتی تغذیه نامناسب بدن با کمبود ویتامین ، پروتئین و آهن مواجه شده و هر کدام از این کمبودها میتوانند باعث ریزش شدید مو شوند البته اثر آنها می توانند موقت باشند و در صورتی که کمبودها اصلاح شوند ریزش مو طبیعی میشود.

علت ریزش مو ناشی از فاکتورهای شیمیایی 

مواد شیمیایی که در رنگ کردن موها ، فرکردن، صاف کردن و دکلره استفاده می شوند میتوانند باعث خشک شدن و خورد شدن موها شده وریزش موقت ایجاد کنند در مواردی این  ریزش موها دائم شده و موهای ریخته شده دوباره رشد نمی کنند. بنابراین بسیاری از مواد شیمیایی علت ریزش مو در فرد می باشند و با قطع آن ها ریزش مو نیز کنترل می گردد

علت ریزش مو ناشی از عدم تعادل هورمونها و بیماری های زمینه ای

به هم خوردن شرایط سیستمیک و هورمونی بدن باعث ریزش موی شدید می شود این موارد شامل : دیابت کنترل نشده ، بیماری تیروئید ،بیماری های کلیه ، مشکلات کبد ، لوپوس ، سندرم تخمدان پلی کیستیک

در این شرایط تا درمان کامل بیماری اصلی ریزش مو ادامه خواهد داشت. بنابراین یافتن علت ریزش مو  مهمترین قدم در درمان آن میباشد

طاسی آندروژنتیک به عنوان علت ریزش مو در آقایان

شایعترین علت ریزش مو در آقایان طاسی آندروژنیک و ناشی از هورمون های مردانه است. همانگونه که از نام آن مشخص می باشد علت ریزش مو ناشی از دو فاکتور مهم هورمون آندروژن و ژنتیک نقش اصلی را در این ریزش مو دارند در خانمها هم این نوع ریزش مو ایجاد میشود ولی معمولا باعث نازک شدن مو و ریزش منتشر در سر میشود . در اقایان بعد از بلوغ به دنبال افزایش سطح هورمونهای آندروژنی نازک شدن موها و عقب رفتن موهای ناحیه پیشانی شروع می شود.

تستوسترون چه نقشی در ایجاد طاسی مردانه دارد؟

Middle aged man with hair loss problem, shot from above

هیچ شکی وجود ندارد که هورمون تستوسترون نقش مهمی در رشد ، نحوه پراکندگی موهای بدن دارد. در زمان بلوغ رشد موهای ثانویه در نواحی زیر بغل و شرمگاهی و همچنین رشد مو در صورت آقایان و خوهای کوتاه و نازکتر در بدنشان به دلیل افزایش هورمون مردانه تستوسترون می باشد.

در سلولهای خاصی از بدن هورمون تستسترون به هورمون قوی تر دی هیدروتستسترون تبدیل میشود البته این کار توسط آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز انجام می شود درمال پاپیلای فولیکول مو گیرنده های زیادی برای این هورمون دی هیدروتستسترون داشته و این هورمون اثر مخرب برای فولیکولهای سر دارد و باعث ضعیف شدن آنها شده و موهای درآمده نازک تر به نظر میرسند تا اینکه دیگر مویی از آن فولیکول رشد نمی کند. بنابراین هورمون مردانه به عنوان یک علت ریزش مو در مردان نقش مهمی دارد

کوچک سازی یا مینیاتوری شدن

دی هیدروتسترون به عنوان علت ریزش مو ، از طریق کوتاه کردن سیکل رشد مو باعت میشود موی ضخیم در فولیکولهای حساس موی سر به موی کرکی و نازک تبدیل شود این کار باعث میشود یک فولیکول قبل از رسیدن به مرحله آخر رشد به طور زودرس وارد فاز استرحت شده و رشد بیشتر آن متوقف میشود .

به تدریج فولیکول مویی که از نظر ژنتیکی حساس به آندروژن می باشد، از فاز آناژن به تلوژن رسیده و سپس وارد مرحله آناژن جدید شده در حالی که کوچکتر و نازک تر و کمرنگ تر از قبل  خواهد شد.  درصورتی که این سیکل رشد معیوب چند بار تکرار شود یک موی ضخیم به موی کرکی تبدیل شده و سرانجام دیگر موی قابل رویتی از این فولیکول رشد نخواهدکرد فولیکول مو مرده و طاسی کامل می شود این پدیده کوچک سازی یا مینیاتوری شدن مو نامیده میشود.

ژنها چه نقشی در ریزش مو دارند ؟ 

ژنتیک و شرایط ارثی و خانوادگی به عنوان یک علت ریزش مو نقش مهمی ایفا می کند. براساس برخی از مطالعات ژن طاسی روی کروموزوم اتوزومال قرار گرفته و روی کروموزوم جنسی نیست. جایگاه دقیقی که روی کدام یک از کروموزومهای اتوزومال شماره ۱ تا ۲۲ می باشد مشخص نشده . این ژن در مردان به صورت اتوزومال غالب و در زنان اتوزومال مغلوب ظاهر میشود در مرحله تشکیل جنین ژن طاسی باعث می شود یک سری از فولیکولهای مو نسبت به دی هیدروتستوسترون حساس شوند و بعد از بلوغ به دنبال افزایش سطح هورمونهای آندروژنی این فولیکولهای حساس وارد مرحله کوچک سازی شده و از بین میروند

نتیجه گیری 

بررسی مو و تشخیص علت ریزش مو فرآیندی بسیار پیچیده و  گاهی اوقات بسیار وقتگیر است . گاهی مواقع معاینه دقیـق مو و الگوی ازدست دادن موهـا ممکـن اسـت شـک بـه بیماریهای سیستمیکی را برانگیزد. هماننـد تغییـرات ناخن، تغییرات دوره رویـش  مـو بـه صـورت  افـزایش نسبت موهای تلوژن میتواند به عنوان آرشیوی از وقایع فیزیولوژیک و پاتولوژیک در چند ماه گذشته باشـد.

پیشگیری بهتر از درمان است

توصیه های من:

در صورتی که مبنلا به ریزش مو  هستید

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2. در بسیاری از موارد بیماری ریزش مو  با برخی مداخلات و اصلاح الگوی زندگی قابل کنترل است
 3. در گروهی از موارد ممکن است علی رغم همه اقدامات درمانی نتایج رضایت بخش نباشد
 4. مهمترین اقدام شناسایی علل ریزش مو و در صورت امکان کنترل آن می باشد
 5. درمان و کنترل ریزش مو در گروهی از افراد نیازمند پیگیری و صبر و تحمل فراوان است
 6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید

چه داروهایی باعث ریزش مو می شوند؟

ریزش مو همواره باعث ایجاد مشکلات و مسائل روحی، روانی و اجتماعی در افراد می گردد. یکی از علل شایعی که باعث ایجاد ریزش مو به صورت موقت و یا دائم می گردد مصرف داروها می باشد. یکی از مهمترین و شناخته شده ترین گروه های دارویی که باعث ریزش مو می گردند داروهایی شیمی درمانی می باشند. البته بسیاری از گروه های دارویی دیگر نیز وجود دارند که باعث ریزش مو شده ولی در اغلب مواقع هم پزشک و هم بیماران به آن کمتر توجه دارند. بر اساس گزارش انجمن ریزش موی آمریکا داروهایی که باعث ریزش مو می شوند به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند

 1. داروهایی که برای درمان آکنه استفاده می گردند (نظیر آکوتان)
 2. داروهایی که در بیماری های خونی استفاده می گردند (نظیر وارفارین، هپارین)
 3. داروهایی که در بیماری های قلبی استفاده می گردند (نظیر آتنولول، پروپرانولول، متوپرولول)
 4. داروهایی که برای درمان چربی خون استفاده می گردند (نظیر کلوفیبرات و جم فیبروزیل)
 5. داروهایی که برای صرع استفاده می شوند (نظیر تری متادیون)
 6. داروهای ضد اولسر اثنی عشر (نظیر سایمتیدین و رانیتیدین)
 7. داروهای ضد التهاب (نظیر ناپروکسن، سولینداک و ایندومتاسین)

بنابراین اکیدا” به بیمارانی که مجبور به استفاده دراز مدت از داروهای فوق هستند توصیه می گردد در مورد پیشگیری از ریزش موی ناشی از مصرف این داروها با پزشک خود مشورت نمایند.

 • توصیه های ضروری دکتر انتظاری

در صورتی که نگران از دست دادن موهای خود هستید و مایل به جلوگیری از ریزش مو می باشید

 1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 2. در بسیاری از موارد بیماری ریزش مو  با برخی مداخلات و اصلاح الگوی زندگی قابل پیشگیری است
 3. در گروهی از موارد ممکن است علی رغم همه اقدامات درمانی نتایج رضایت بخش نباشد
 4. مهمترین اقدام برای جلوگیری از ریزش مو شناسایی علل ریزش مو و در صورت امکان کنترل آن می باشد
 5. درمان و کنترل ریزش مو در گروهی از افراد نیازمند پیگیری و صبر و تحمل فراوان است
 6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید

  • مشاوره آنلاین

   در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید  • نوبت دهی

  • نوبت دهی

   برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

  پیشگیری بهتر از درمان است

  ریزش مو در زنان – الگوی زنانه ریزش مو (تشخیص و درمان)

  ریزش مو در زنان

  ریزش مو در زنان به شکل ریزش مو منتشر، پیشرنده و مزمن در زنان پس از ۲۰ تا ۳۰ سالگی به صورت شایعی دیده می شود. تا چندی پیش این گروه از افراد در ریزش  مو با الگوی مردانه طبقه بندی می شدند و بررسی بیشتری انجام نمی گرفت اما ضروری است که ریزش مو در زنان از جنبه های مختلف از جمله به عنوان یک بیماری، جنبه زیبایی ظاهری و اثرات روانی آن مورد بررسی قرار گیرد.

  ریزش مو در زنان - الگوی زنانه ریزش مو

  ریزش مو در زنان – الگوی زنانه ریزش مو

  زنانی که مبتلا به ریزش مو با الگوی زنانه هستند معمولا” دوران قاعدگی طبیعی دارند و هیچ اختلالی در معاینه بالینی دیده نمی شود اما مطالعات جدید نشان داده است که در این زنان سطح سرمی دهیدرواپی اندروستندیون سولفات DHEAS از نوع اندروژن غده آدرنال (فوق کلیوی) بالا است که باعث ایجاد الگوی خاص ریزش مو آندروژنیک با الگوی زنانه ( ریزش مو در زنان) می گردد.

  ریزش مو در زنان با الگوی ریزش مو  آندروژنیک مردانه به شکل پسرفت مو در قسمت مرکزی سر و فرورفتگی تدریجی در ناحیه پیشانی و شقیقه می باشد اما در زنان به شکل ریزش موی منتشر همراه با کاهش تدریجی مو در قسمت مرکزی سر با حفظ خط رویش قبلی می باشد.

  قطر موها ممکن است گوناگون باشد. با پیشرفت سن کم شدن مرکزی مو واضح تر می شود. بر خلاف طاسی با الگوی مردانه باریکه ای از مو در خط رویش طبیعی مو باقی می ماند. در موارد اندکی ممکن است به صورت استثنایی روندی مشابه روند مردان با فرورفتگی عمیق در ناحیه پیشانی و شقیقه ها دیده شود.

  درجه بندی شدت ریزش مو در زنان بر اساس معیار Ludwig

  درجه بندی شدت ریزش مو در زنان بر اساس معیار Ludwig

  ارزیابی بالینی و درمان ریزش مو در زنان

  در ارزیابی های پاراکلینیکی ریزش مو در زنان باید سطح هورمون تستوسترون، سطح سرمی دهیدرواپی اندروستندیون سولفات DHEASو سطح سرمی پرولاکتین بررسی گردد.

  در حال حاضر شناخته شده ترین روش درمانی ریزش مو در زنان ستفاده از مینوکسیدیل موضعی به شکل محلول یا شامپو می باشد. باید استفاده از محلول را به صورت مداوم حفظ نمود.

  در گاهی مواقع مینوکسیدیل باعث ایجاد واکنش هایی به شکل حساسیت موضعی می گردد که در این مواقع باید قطع گردد.

  یکی از روش های جدیدی که در ریزش مو در زنان استفاده می گردد و عمدتا” روی موهای کرکی شده اثر بسیار خوبی دارد استفاده از روش پلاسما تراپی یا پی آر پی PRP می باشد. در این روش با استفاده از خون فرد و فاکتورهای رشد پلاکتی موجود در آن نطیر فاکتور رشد کراتینوسیتی و فاکتور رشد فیبروبلاستی، تحریک رشد فولیکولهای مو انجام می گیرد. البته این روش به هیچ عنوان نباید برای همه استفاده گردد و به عنوان اولین  گام درمانی نیز نمی باشد ولی به عنوان یک درمان کمکی برای کنترل ریزش مو در زنان کاربرد دارد

  درمان ریزش مو در زنان ا استفاده از درمان های ترکیبی ماینوکسیدیل و پی آر پی

  درمان ریزش مو در زنان ا استفاده از درمان های ترکیبی ماینوکسیدیل و پی آر پی

  پی آر پی PRP  برای درمان ریزش مو در زنان هیچگونه عارضه جانبی نداشته و با توجه به این که فرایند درمان یک مسیر کاملا” طبیعی را طی می کند معمولا” اثر بخشی مناسبی نیز دارد شواهد حاکی از موفقیت بین ۷۰ تا ۷۵ درصد است. بهترین اثرات درمانی بعد از حدود ۳۰۰ روز قابل مشاهد خواهد بود. در جدیدترین مطالعات که در شماره مارس ۲۰۱۲ در مجله علمی Dermatol Surg.منتشر شده است نشان داده شد که PRP پی آر پی از طریق افزایش فاکتور رشد فیبروبلاستی ۷ که قوی ترین فاکتور محرک رشد مو می باشد باعث پر پشت تر شدن موها در این گروه از زنان می گردد. البته هیچگاه PRP پی آر پی به عنوان اولین یا تنها روش درمان ریزش مو در زنان نباید مورد استفاده قرار گیرد

  توصیه های من:

  در صورتی که مبنلا به ریزش مو با الگوی زنانه هستید

  1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
  2. در بسیاری از موارد بیماری ریزش مو در زنان با برخی مداخلات و اصلاح الگوی زندگی قابل کنترل است
  3. در گروهی از موارد ممکن است علی رغم همه اقدامات درمانی نتایج رضایت بخش نباشد
  4. مهمترین اقدام شناسایی عامل زمینه ساز ریزش مو در زنان و در صورت امکان کنترل آن می باشد
  5. درمان و کنترل ریزش مو در زنان نیازمند پیگیری و صبر و تحمل فراوان است
  6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید

   • مشاوره آنلاین

    در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید   • نوبت دهی

   • نوبت دهی

    برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

   پیشگیری بهتر از درمان است

   تشخیص و درمان ریزش مو سکه ای

   ریزش مو سکه ای یک بیماری التهـابی مـزمن و شـکل  شایعی از ریزش موی بدون اسکارگذاری و عـودکننـدهاست که با درگیری فولیکول و گـاهی اوقـات نـاخن هـا  همراه است . تظاهر اصـلی بیمـاری معمـولاً بـه صـورت  شروع سـریع ریـزش مـو در یـک ناحیـه مـشخص و معمولاً گرد می باشد

   ریزش مو سکه ای - ضایعات متعدد در یک دختر 9 ساله

   ریزش مو سکه ای – ضایعات متعدد در یک دختر ۹ ساله

   شیوع در مردان و زنان به طور یکسان بـوده و خطـر  بروز آن در حدود ۱٫۷ درصد و در گروههای مختلـف نـژادی شیوع یکسانی گزارش شده است

   حداکثر سن شیوع این بیماری در دامنه سنی ۲۹ـ ۱۵سال میباشد. احتمال ابتلای هـر فرد به این بیماری ۱٫۷ درصد درطول زندگی است پیشرفت این بیماری در افراد مختلف متفـاوت اسـت و قابل پیشبینی نیست.

    

   ریزش مو سکه ای  در هر سنی میتواند هر ناحیه مـوداری را درگیـر کنـد امـا غالباً پوست سر درگیر  می شود. گـاهی بیمـار احـساس سوزش خفیفی میکند یا احساس خـارش در ناحیـه درگیر دارد

   اغلب بیماران سن کمتر از ۴۰ سال دارند و هیچ یافته دیگری همراه آن نمی باشد. اغلب بیماران از وقوع ناگهانی ریزش مو در یک یا چندین نقطه با ابعاد ۱ تا ۴ سانتی متر روی پوست سر یا ریش مراجعه می کنند که به راحتی با موهای اطراف پوشیده و مخفی می شود.

    پوست ناحیه درگیـر صـاف یـا کمـی قرمز بو ده و ممکن است قطعات کوتاهی از مو را داشته باشند. ساقه مو در ریزش مو سکه ای بـه خـوبی شـکل نگرفته و در هنگام رسیدن به سطح شکننده میگردد

   ریزش مو سکه ای - نمای میکروسکوپی از مو

   ریزش مو سکه ای – نمای میکروسکوپی از مو

   ریزش موی سکه ای در ریش

   ریزش موی سکه ای در ریش (در اینگونه موارد بررسی عفونت های دندانی ضروری است)

   در بعضی از افراد در نقاط بدون مو رخ میدهد و بعد از مـدت یـک سـال موهـا مجـدداً رشد میکنند، اما در بعضی از افـراد تعـداد زیـادی از پوست بدن را درگیر و رشد و ریزش مجدد مـوی آن بارها اتفاق میافتد

   وجود موهایی به حالت علامت تعجب در محیط ضایعه نزدیک انتهای ابتدایی مـو کـه نـازک شـدهانـد درتشخیص بیماری ریزش مو سکه ای میتواند کمککننده باشد. از دست دادن مـوممکن است به طور کامل برگشت پذیر بوده یا به حالـت مزمن تبدیل شده یا به از دست دادن کل موهای سر یاکل موهای بدن پیشرفت کند

   علت اصلی بیماری ریزش مو سکه ای مشخص نیست اما شواهداخیر نشان میدهد که آلوپسی آرهآتا بیمـاری التهـابیمزمن فولیکول مو میباشد که با تجمع  لنفوسـیتهـایخود واکنشگر همراه است. اسـتعداد ابـتلا بـه ریزش مو سکه ای  (آلوپسی آراتا) پلــی ژنیــک بــوده امــا فاکتورهــای محیطــی، شروع کننده دوره های بیمـاری هـستند

    التهـاب فولیکول مو با مکانیسم خودایمنی و حضور عوامل محیطـی در افـراد مـستعد ژنتیکـی میتواند  زمینه ساز شروع بیماری ریزش مو سکه ای باشند. بـا توجـه بـه همراهـی ریزش مو سکه ای بـا انـواع خاصـی از بیماریهای خودایمنی معمولا نیاز به بررسی های دقیقتر می باشد

   در اکثر موارد ریزش مو سکه ای یک ضربه روحی یا استرس باعث آغاز ریز شمو می شود همچنین باید به نقش حوادث تروماتیک ، عفونتها و عوامل روحی و روانی درروند ایجاد بیماری ریزش مو سکه ای توجه ویژه ای داشت

   ریزش موی سکه ای در ریش

   ریزش مو سکه ای (آلوپسی آراتا)  وضعیت  خوشخیمی است که تمایل به عود دارد. متأسفانه در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای بیماری ریزش مو سکه ای وجود ندارد.  تعدادی روش های درمانی ممکـن است سبب رشد مو شوند اما  هیچکدام از این درمـانهـا  نمی توانند سیر بیماری را تغییر دهند.

   ریزش موی منطقه ای در سر

   ریزش مو  سکه ای در سر

   رشد دوباره مو در عرض ۱ تا ۳ ماه شروع می شود و ممکن است بعد از آن مجددا” ریزش مو در همان ناحیه یا سایر نواحی رخ دهد.

   پیش آگهی بیماری عالی است و موی جدید معمولا” همان رنگ و جنس قبلی را خواهد داشت.

   یکی از علائمی که ممکن است در همراهی با ریزش مو سکه ای دیده شود حفره دار شدن ناخن ها است.

   درمان ریزش مو سکه ای

   بهبودی خودبه خودی در بیماران ریزش مو سکه در مدت زمان کمتر از یک سال اتفـاق مـیافتـد . در انـواع  شـدید بیمـاری بهبـودی خودبـه خـودی کمتـر اتفـاق میافتد. در این انـواع  ممکـن اسـت مقاومـت بـه تمـام روشهای درمانی وجود داشته باشد اما شکست درمـان در این بیماران نمیتواند رد کننده تأثیر ایـن داروهـادر انواع ضعیف بیماری باشد. تصمیم برای انتخاب یک درمان مناسب نسبت به درمانهای دیگر به سن بیمار، وسعت از دست دادن مو (محدود یا شدید) و ترجیحات شخصی فرد بیمار بستگی دارد. خط اول در درمان این بیماری استفاده از کورتیکواسترو ئیدهای داخـل ضـایعه میباشد . فتوکموتراپی از درمانهای خط دوم در درمان بیمـاری میباشد

   کیفیت زندگی در ریزش مو سکه ای

   خوشبختانه این بیماری تهدید کننده حیات نیست اما اثرات شدید روحی و روانی شدیدی روی فرد بیماری ایجاد می کند که این موضوع خود باعث تشدید بیماری می گردد و اثرات زیادی روی کیفیت زندگی فرد ایجاد نموده و باعث اختلال عملکرد خانوادگی و اجتماعی او می گردد. این بیماری می توانند سبب ایجاد افسردگی، انزوا طلبی، کاهش اعتماد به نفس گردد.

   • توصیه های ضروری دکتر انتظاری

   در صورتی که خود یا یکی از بستگانتان مبتلا به ریزش مو سکه ای ریش  یا سر هستید:

   • حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
   •  تا حد امکان از عوامل استرس زا پرهیز کنید
   • بهداشت پوست و مو خود را رعایت کنید
   • الزما شستشوی مداوم یا تراشیدن موهای سر یا ریش  کمک کننده نیست
   • از میوه و سبزیجات تازه به صورت منظم در رژیم غذایی استفاده کنید
   • به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان نکنید 
   • حتما برای تشخیص و شناسایی عامل زمینه ساز ریزش مو سکه ای بهپزشک مراجعه کنید
   • ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 


   • مشاوره آنلاین

    در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید   • نوبت دهی

   • نوبت دهی

    برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

    پیشگیری بهتر از درمان است

    پلاسماتراپی PRP یا سلول درمانی چیست؟

    PRP

    پلاسماتراپی PRP یا سلول درمانی همان پلاسمای خون است که غنی شده از پلاکت ها می باشد شایان ذکر است که (PRP)  به عنوان یک منبع متمرکز از پلاکت اتولوگ ، شامل عوامل مختلف رشد سلولی و سیتوکین ها است که باعث تحریک سنتز استخوان و بافت های نرم نظیر پوست و ضمائم آن می گردد. این روش کاملا” ایمن، موثر و مقرون به صرفه می باشد.
    پلاکت های جمع آوری شده در PRP علاوه بر این از ترومبین و کلسیم فعال کلرید ، که باعث انتشار این عوامل از گرانول آلفا سلول می شوند عوامل رشد و سیتوکین های دیگر موجود در PRP عبارتند از:

    Hair PRP 2

    • فاکتور رشد مشتق از پلاکت
    • فاکتور رشد تغییر دهنده بتا
    • فیبروبلاست فاکتور رشد
    • بررسی فاکتور رشد شبه انسولین ۱
    • شبه انسولین عامل رشد ۲
    • فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
    • فاکتور رشد اپیدرمال
    • اینترلوکین ۸
    • عامل رشد کراتینوسیت
    • فاکتور رشد بافت همبند

    فاکتورهای رشد آزاد شده از پلاکت به عنوان محرک شیمیایی سلولهای  فیبروبلاست عمل می کند و آنها را وادار به تکثیر می کند. فیبروبلاستها با تولید کلاژن، الاستین و گلیکوز آمینوگلیکان عملکرد خود را تکمیل می کنند و این روند برای تکمیل شدن به حدود ۳۰۰ روز زمان احتیاج دارد. بنابراین اثرات سودمند PRP به خوبی تا یکسال باقی خواهد ماند.

    در حال حاضر ، دو روش آماده سازی PRP توسط سازمان غذا و داروی آمریکا مورد تایید قرار گرفته است.

    در انسان ، از PRP برای پیشگیری از پیری پوست و ریزش مو، جوانسازی پوست و ترمیم انواع مختلفی از بیماری ها از جمله جراحی پلاستیک و زیبائی، آسیب های عصبی ، تاندونیت ، آسیب عضله قلب ، ترمیم و بازسازی استخوان ، و جراحی دهان استفاده می گردد. همچنین از آن در درمان آسیب های ورزشی در ورزشکاران حرفه ای استفاده می گردد.

    در حال حاضر PRP جدیدترین فناوری جهت پیشگیری از پیری پوست، زیبایی و جوان سازی است که توسط FDA آمریکا تایید گردیده است و در اکثر مراکز آمریکا، کانادا و اروپا در حال استفاده است.

    البته شایان ذکر است از این روش همواره به عنوان یک درمان تکمیلی و در کنار سایر روش های درمانی استفاده می گردد. در پلاسماتراپی یا PRP به هیچ عنوان از سلول بنیادی استفاده نمی شود بلکه از پلاکت که یکی از سلول های طبیعی موجود در خون است استفاده می گردد

    کاربرد PRP در درمان ریزش مو در مردان (درمان با PRP و داروهای مرسوم)

    کاربرد PRP در درمان ریزش مو در مردان (درمان با PRP و داروهای مرسوم)

    جوانسازی صورت (کاربرد PRP و لیزر به صورت توام)

    جوانسازی صورت (کاربرد PRP و لیزر به صورت توام)

     

    جوانسازی صورت در یک خانم مسن (کاربرد لیزر، PRP، درمان دارویی)

    جوانسازی صورت در یک خانم مسن (کاربرد لیزر، PRP، درمان دارویی)

    از بین بردن جای جوش و زخم های آبله مرغان (لیزر، درمان دارویی، PRP)

    از بین بردن جای جوش و زخم های آبله مرغان (لیزر، درمان دارویی، PRP)

     

    جوانسازی دست (تزریق فیلر، PRP، لیزر و درمان دارویی)

    جوانسازی دست (تزریق فیلر، PRP، لیزر و درمان دارویی)

    پیشگیری و درمان طاسی مردان

    طاسی در مردان یک بیماری نیست بلکه یک پاسخ فیزیولوژیک طبیعی به هورمونهای آندروژنی در مردان مستعد از نظر ژنتیکی است. الگوی وراثتی این پدیده یک الگوی چند ژنی است.

     به طور متوسط حدود ۷۰ درصد مردان و ۴۰ درصد از زنان در دوران مختلف زندگی خود درجات گوناگونی از ریزش مو با الگوی مردانه را تجربه می کنند.

    افرادی که ریزش موهایشان در جوانی شروع می شود معمولا” بیشتر ناراحت هستند و بیشتر تمایل دارند با کارشناسان غیر پزشک مشورت نمایند و اکثرا” نیز درمانهای غیر اصولی را تجربه می نمایند و معمولا” نیز این درمان های پیشنهادی غیر پزشکی موثر نیست.  بر اساس جدیدترین مطالعه در دانشگاه بریتیش کلمبیا ونکوور کانادا که با همکاری دانشگاه نیویورک انجام شده است و نتایج آن در شماره ژوئن ۲۰۱۲ مجله علمی Skin Therapy Lett   به چاپ رسیده است آنالوگ های پروستاگلاندین نظیر لاتانوپروست یا بیماتوپورست می توانند در پیشگیری و حتی درمان این نوع از ریزش مو موثر باشند. البته باید ذکر نمود این روش هنوز مراحل آزمایشگاهی خود را طی می کند و ممکن است به زودی یک افق روشن را در پیش روی بیماران ترسیم نماید.

    hair

    توصیه های من:

    در صورتی که نگران از دست دادن موهای خود هستید و مایل به جلوگیری از ریزش مو می باشید

    1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
    2. در بسیاری از موارد بیماری ریزش مو  با برخی مداخلات و اصلاح الگوی زندگی قابل پیشگیری است
    3. در گروهی از موارد ممکن است علی رغم همه اقدامات درمانی نتایج رضایت بخش نباشد
    4. مهمترین اقدام برای جلوگیری از ریزش مو شناسایی علل ریزش مو و در صورت امکان کنترل آن می باشد
    5. درمان و کنترل ریزش مو در گروهی از افراد نیازمند پیگیری و صبر و تحمل فراوان است
    6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید


    • مشاوره آنلاین

     در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید    • نوبت دهی

    • نوبت دهی

     برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

     پیشگیری بهتر از درمان است

     علل ریزش مو

     علل ریزش مو

     مهمترنی اقدام برای درمان ریزش مو شناخت علل ریزش مو است. ریزش مو رایج‌ترین مشکل در هر جامعه‌ای است که تقریبا ۴۰ درصد مردم را در همه جوامع به خود درگیر می‌کند. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و در ایران هم از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر با این مشکل روبرو هستند. از دست دادن موهای سر تنها یک مشکل زیبایی نیست. گرچه این مشکل در مرد‌ها شایع‌تر است اما شاید مرد‌ها با آن آسان‌تر کنار بیایند درحالی‌که این مسئله در خانم‌ها نگرانی بسیار زیادی ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند باعث از دست دادن اعتماد به نفس و یا سایر مشکلات عصبی بشود.علل ریزش مو

     ریزش مـو یـا آلوپـسی ، در بـیش از ۵۰% مـردم درطول زندگی اتفاق مـی افتـد . از سـوی دیگـر، پـیش ازآنکه ۴۰%  موهای یک ناحیه تحت تأثیر قـرار بگیرنـد، اکثــر بیمــاران متوجــه عارضــه  در حــال پیــشروی نمی شوند. و ممکن است زمانی متوجه ریزش مو شوند که اقدامات درمانی با دشواری همراه باشد. مهمترین اقدام برای کنترل ریزش مو شناسایی و کنترل علل ریزش مو می باشد

     چرا کم مو می‌شویم؟

     اصلی ترین علت ریزش مو در آقایان، ریزش موی آندروژنیک است. سایر علل ریزش مو افزایش هورمون‌های مردانه و یا واکنش طبیعی فولیکول مو به هورمون مردانه، باعث می‌شود که آقایان با مشکل از دست دادن مو روبرو شوند. علت ریزش مو در خانم ها متفاوت است. کم خونی و به خصوص کم خونی ناشی از فقر آهن، اصلی‌ترین علل ریزش مو در زنان است است که باعث ریزش موی خانم‌ها می‌شود. دومین  علت از علل ریزش مو در خانم ها، ریزش موی هایپرآندروژنیک و یا ناشی از افزایش هورمون‌های مردانه است. در این شرایط، جلوی موی سر خانم‌ها، مثل آقایان کم مو می‌شود و دوطرف آن خالی می‌شود.

     درکنار این مسائل سایر علل ریزش مو عبارتند از ، علل ژنتیکی، بیماری‌های غددی مثل سندرم تخمدان پلی کیستیک و … هم می‌تواند افراد را کم مو کند. به محض اینکه افراد علایم ابتلا به این مشکلات را در خود احساس کردند، باید به پزشک مراجعه کنند و اگر پزشک خانوادگی دارند، بهتر است او را در جریان این علایم بگذارند. پس از انجام آزمایش‌های لازم و تشخیص علت ریزش مو در فرد، درمان‌ها با کمک مکمل‌های تغذیه‌ای و یا سایر راهکار‌های پیچیده‌تر انجام می‌شود.

     شناسایی علل ریزش مو و به موقع شروع کردن درمان می‌تواند در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این اتفاق جلوگیری کند و اگر فولیکول مو کاملا از بین نرفته باشد، می‌تواند مو‌های ریخته شده را در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برگرداند.

     روش های مختلفی برای درمان ریزش مو در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است حتی امروزه از پیوند موی طبیعی و قابل رشد نیز استفاده می گردد. اثربخشی اکثر روش های درمانی برای کاهش ریزش مو معمولا کم و یا موقتی می باشد.علت ریزش مو

     سابقه بیماری مزمن و اخیر شامل بیماری خودایمنی همواره باید به عنوان یکی از علل ریزش مو مد نظر پزشک باشد.

     اختلالات غددی نظیر مشکلات تیروئیدی نیز به عنوان یکی از علل ریزش مو به خصوص در زنان مطرح است. فقر آهن،  سابقه ریزش مو در خویشاوندان، سابقه  جراحی و  بستری شدن، دارو درمانی اخیر (موضعی و سیستمیک) و طول مدت مصرف و  هم چنین نتیجه اثر این داروها  قطع مصرف داروهای مورد استفاده در چند ماه اخیر مصرف مکمل جدید و طول مدت مصرف توسط پزشک بررسی می گردد و به عنوان یکی دیگر از علل ریزش مو مطرح است

     مصرف برخی داروها نیز می تواند یکی از علل ریزش مو در گروه بسیار زیادی از مردان و زنان باشد که که باعث ایجاد ریزش مو به صورت موقت و یا دائم می گردد

     همچنین مصرف داروهای هورمونی و قرصهای ضدبارداری یا قطع مصرف این داروها آلرژی یا سندرومهای آتوپی تغییرات ناخن  به ویژه نقطه نقطه شدن ناخن ها و اطلاعات سیکل قاعدگی شامل شروع و الگوی قاعدگی، یائسگی و تعداد حاملگی ها و قاعدگی اخیر  اطلاعات گوارشی شامل عادات          تغذیه ای، آلرژیهای غذایی و ممنوعیت های غذایی، کمبودهای تغذیه ای  تغییرات و عوارض ناشی از افزایش آندروژن مانند هیرسوتیسم، آکنه و دیگر علایم مربوط به ویریلیزاسیون  توسط پزشک بررسی خواهد شد و ممکن است سر نخ مناسبی برای تشخیص علل ریزش مو  به پزشک بدهد.

     نتیجه گیری 

     بررسی مو و تشخیص علل ریزش مو فرآیندی بسیار پیچیده و  گاهی اوقات بسیار وقتگیر است . گاهی مواقع معاینه دقیـق مو و الگوی ازدست دادن موهـا ممکـن اسـت شـک بـه بیماریهای سیستمیکی را برانگیزد. هماننـد تغییـرات ناخن، تغییرات دوره رویـش  مـو بـه صـورت  افـزایش نسبت موهای تلوژن میتواند به عنوان آرشیوی از وقایع فیزیولوژیک و پاتولوژیک در چند ماه گذشته باشـد.

     پیشگیری بهتر از درمان است

     توصیه های من:

     در صورتی که مبنلا به ریزش مو  هستید

     1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
     2. در بسیاری از موارد بیماری ریزش مو  با برخی مداخلات و اصلاح الگوی زندگی قابل کنترل است
     3. در گروهی از موارد ممکن است علی رغم همه اقدامات درمانی نتایج رضایت بخش نباشد
     4. مهمترین اقدام شناسایی علل ریزش مو و در صورت امکان کنترل آن می باشد
     5. درمان و کنترل ریزش مو در گروهی از افراد نیازمند پیگیری و صبر و تحمل فراوان است
     6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید


     • مشاوره آنلاین

      در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید     • نوبت دهی

     • نوبت دهی

      برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید


      پیشگیری بهتر از درمان است

      دلایل ریزش مو در زنان

      ریزش موی منتشر، پیشرنده و مزمن در زنان پس از ۲۰ تا ۳۰ سالگی به صورت شایعی دیده می شود. این زنان معمولا” دوران قاعدگی طبیعی دارند و هیچ اختلالی در معاینه بالینی دیده نمی شود. تا چندی پیش این گروه از افراد در طاسی با الگوی مردانه طبقه بندی می شدند و بررسی بیشتری انجام نمی گرفت اما مطالعات جدید نشان داده است که در این زنان سطح سرمی دهیدرواپی اندروستندیون سولفات DHEAS از نوع اندروژن غده آدرنال (فوق کلیوی) بالا است که باعث ایجاد الگوی خاص ریزش موی آندروژنیک با الگوی زنانه می گردد.

      الگوی ریزش موی آندروژنیک مردانه به شکل پسرفت مو در قسمت مرکزی سر و فرورفتگی تدریجی در ناحیه پیشانی و شقیقه می باشد اما در زنان به شکل ریزش موی منتشر همراه با کاهش تدریجی مو در قسمت مرکزی سر با حفظ خط رویش قبلی می باشد. قطر موها ممکن است گوناگون باشد. با پیشرفت سن کم شدن مرکزی مو واضح تر می شود. بر خلاف طاسی با الگوی مردانه باریکه ای از مو در خط رویش طبیعی مو باقی می ماند. در موارد اندکی ممکن است به صورت استثنایی روندی مشابه روند مردان با فرورفتگی عمیق در ناحیه پیشانی و شقیقه ها دیده شود.

      • توصیه های ضروری دکتر انتظاری

      در صورتی که نگران از دست دادن موهای خود هستید و مایل به جلوگیری از ریزش مو می باشید

      1. حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
      2. در بسیاری از موارد بیماری ریزش مو  با برخی مداخلات و اصلاح الگوی زندگی قابل پیشگیری است
      3. در گروهی از موارد ممکن است علی رغم همه اقدامات درمانی نتایج رضایت بخش نباشد
      4. مهمترین اقدام برای جلوگیری از ریزش مو شناسایی علل ریزش مو و در صورت امکان کنترل آن می باشد
      5. درمان و کنترل ریزش مو در گروهی از افراد نیازمند پیگیری و صبر و تحمل فراوان است
      6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید


      • مشاوره آنلاین

       در صورت نیاز به مشاوره آنلاین با کلیک روی دکمه “از دکتر بپرسید” سوالات خود را مطرح کنید      • نوبت دهی

      • نوبت دهی

       برای مشاوره و معاینه بالینی در مطب دکتر، همین الان با کلیک روی دکمه “نوبت دهی” وقت خود را برای مراجعه حضوری رزرو کنید

       پیشگیری بهتر از درمان است