آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

طب پیشگیری (Preventive Medicine) منشاء و محور رشد در پزشکی قرارگرفته است. preventive_servicesپیشرفت هایی که در زمینه درمان به دست آمده است به هیچ وجه نیاز به مراقبت های پیشگیری و یا سودمندی آن ها را کم نکرده است و هنوز هم تدابیر پیشگیری نه تنها در بیماری های مزمن، حاد و ارثی بلکه در مشکلات مربوط به سالخوردگی هم کاربرددارند.  در واقع هرچه علم پزشکی بیشتر پیشرفت می کند، اقدامات پزشکی نیز بیشتر ماهیت پیشگیری به خودمی گیرد. پدید آمدن تخصص طب پیشگیری و دوره های فوق تخصصی و فلوشیپ هایی همچون پیشگیری بیماری های کودکان، پیشگیری بیماری های سالخوردگان وپیشگیری از بیماری های قلبی، پیشگیری از سرطان، پیشگیری از بیماری های پوستی خود مبین روند های تازه تر در حیطه های پزشکی پیشگیری به شمار می آیند.

پیشرفت های علمی، بهبود استاندارد های زندگی و آموزشی برای عامه مردم راه های تازه ای برای پیشگیری گشوده اند.

در ایران نیز سابقه توجه به پیشگیری از بیماری ها از دیر باز مطرح بوده است. اقدامات ارزشمندی نظیر ریشه کنی بیماری های عفونی نظیر فلج اطفال، آبله متاثر از نگاه طب پیشگیری در مسئولین کشور بوده است. خوشبختانه از سال ۱۳۵۳ دوره های تخصصی طب پیشگیری در ایران برای تربیت پزشکان متخصص این رشته با نام رسمی طب اجتماعی در کشور آغاز گردید که پیشکوتان این رشته مسبب تغییرات عظیمی در نظام سلامت کشور و کنترل بسیاری از بیماری ها شدند.

در حال حاضر این دوره با نام رسمی  پزشکی‌اجتماعی وطب پیشگیری  (community & Preventive Medicine)یک شاخه تخصصی پزشکی است که دانش ، نگرش و مهارت پزشکان متخصص را در زمینه سنجش نیازهای سلامت ( کنونی و آینده)، مشارکت در تدوین و اجرای مداخله ‌برای رفع نیازها و ارزشیابی برنامه ها به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد، جمعیت ها و جامعه ، در راستای توسعه پایدار ملی ارتقا می دهد .

اکنون با تغییر سیمای بیماری ها در کشور نیاز به فلوشیپ های مختلفی احساس می گردد که برخی از متخصصین این رشته در زمینه های پیشگیری از بیماری های پوستی (Preventive Dermatology)، پیشگیری از بیماری های قلبی (Preventive Cardiology)، پیشگیری از سرطان ها (Cancer Prevention)، کنترل و پیشگیری از چاقی  (Obesity Prevention)در مراکز دانشگاهی و خصوص فعالیت دارند.

وظایف پزشکان متخصص طب پیشگیریPreventive medicine

برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، وظایف استراتژیک و مهمی را به عهده پزشکان متخصص طب پیشگیری گذاشته اند

ـ تعیین نیازهای سلامت و شناسایی عوامل و خطراتی که سلامت فرد و جامعه را تهدید کند

ـ اولویت بندی نیازها و تعیین سیاست ها و برنامه ها و اقدام برای پاسخ به نیاز مربوطه

ـ ارزشیابی وضعیت بهداشتی جامعه و یافتن نقاط قوت و ضعف آن

ـ تعیین سیاست ها و برنامه های کوتاه و درازمدت و هماهنگ با تدابیر سازمان جهانی بهداشت برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت فرد و جامعه

ـ تامین منابع و امکانات و تربیت نیروی انسانی حرفه ای برای ارائه خدمات، انجام پژوهش و اجرای آموزش همگانی در راستای سلامت فرد و جامعه

ـ افزایش سطح آگاهی های سلامت جامعه، بیماریابی و مهار بیماری های واگیر و  غیر واگیر و پیشگیری از ابتلاء به بیماری  از طریق مداخلات فردی و اجتماعی

ـ ارتقای سطح و تغییر سبک زندگی و اصلاح رفتارهای خطرساز فردی و اجتماعی در جهت تامین فاه جسمی، روانی و اجتماعی برای تحقق، حفظ و ارتقای سلامت و توسعه جامعه

پیشگیری از بیماری های پوستی Preventive Dermatology Preventive dermatology

با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش عوامل خطر ساز نظیر آلودگی هوا، استرس، الگوی زندگی کم تحرک، تماس مداوم با اشعه فرابنفش، رژیم غذایی پر کالری بسیاری از بیماری های پوستی در سنین بسیار پائین تری ایجاد می گردند. هدف طب پیشگیری از بیماری های پوستی ارتقای سلامت و شادابی پوست، حفظ نشاط و جوانسازی پوست، پیشگیری از سرطان های پوستی، کاهش اثرات عوامل خطر ساز بیماری های پوستی است.