آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

اریتم مولتی فرم

  • دکتر عباس انتظاری
  • آخرین ویرایش : ۰۵ دی ۹۶

اریتم مولتی فرم (ضایعات قرمز و صورتی پوستی با شکل های گوناگون) یک یافته پوستی ناشی از واکـنش افـزایش حـساسیت بـه داروهـا وعفونت ها می باشد. این حالت به صورت بثورات جلدی چند شکلی شامل لک های قرمز یا صورتی، برجستگی ها و ضایعات مشخص هدف مانند(target)  با توزیع قرینه به ویژه در نـواحی انتهـایی انـدام هـا تظاهر می کند.

اریتم مولتی فرم روی اندام

اریتم مولتی فرم روی اندام

معمولاً درگیری مخاطی همراه اندک می باشد. درمان مرسـوم شـامل درمـان عفونت زمینه ای موجود یا قطع مصرف داروی احتمالی موثر می باشـد. مـوارد خفیـف بـدون هیچ عارضه ای بهبود یافته و نیاز به درمان ندارد. موارد راجعه را می توان با مصرف مـداوم داروی ضد ویروس با نظر پزشک، پیشگیری  نمود. 

درگیری مخاط دهانی در اریتم مولتی فرم

درگیری مخاط دهانی در اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم یک یافته پوستی حاد، خـود محدود شونده و گاهی عودکننـده است کـه می تواند بـه عنـوان یـک واکـنش افـزایش حساسیت به برخی داروها یـا عفونـت هـا درنظر گرفته شود.

اریتم مولتی فرم معمولاً در بالغین ۲۰ تـا ۴۰ ساله روی مـی دهـد . اگرچـه بـروز آن درتمامی سنین مشاهده شده است.

ویروس هرپس سیمپلکس (HSV)  (تبخال) شایعترین عامل سـببی شـناخته شـده در بـیش از ۵۰ درصـد موارد است. مایکوپلاسما پنومونیـه و عفونت های قارچی از عوامـل مـسبب دیگـربویژه در کودکان می باشند.

داروهای موثر در ایجاد اریـتم مولتی فرم شامل باربیتورات ها، هیدانتوئین ها، داروهای ضــدالتهابی غیراســتروئیدی نظیر بروفن، پنــی ســیلین، فنوتیازین ها و سولفانامیدها می باشند.

علاوه بر این، بروز اریتم مـولتی فـرم همـراه با تزریق بعضی واکسن ها  نظیر (دیفتـری -کـزاز )، هپاتیـتB  ، همچنین به دنبال بیماری های آبلــه مرغــان، زونا ، هپاتیــت C و برخــی داروهــــای جدیــــدترنظیر متفــورمین، ، پوپروپیون و سیپروفلوکساسین نیز گزارش ش ده است.

درگیری کف دست در اریتم مولتی فرم

درگیری کف دست در اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم راجعه اغلب ثانویه بـه فعـال شدن مجدد ویروس تبخال مـی باشـد گرچـه ممکن است HSV  از نظر بـالینی خـاموش باشد.

اریتم مولتی فرم بـه صـورت بثـورات جلـدی خود محدود شونده با علایم پـیش زمینـه ای اندک تظاهر می یابد. بیمـاران ممکـن اسـت احـساس خــارش یــا ســوزش را در محــل ضایعات تجربه کنند. ضایعات منفرد به صورت ماکول های قرمز یا صورتی متعدد، با حاشـیه مشخص به طور حاد شروع می شود و سپس تبدیل به ضایعات پاپولر می گردد. این پاپول ها ممکن است بـه تـدریج بـزرگ شود و تبدیل به پلاک هایی با قطـر چنـدین سانتی متر گردد. قسمت مرکزی پاپول ها یـا پلاک ها به آرامی به رنـگ قرمـز تیره،قهـوهای یا پورپوریک درمی آید و کراست یا تـاول در مرکز ضایعات پدید می آید.

ضایعات با حاشیه مشخص دارای نمای حلقوی منظم و سه منطقه مرکز گرا می باشد: یـک ناحیـه قرمـزتیره مرکزی، ناحیه صورتی کمرنگ و متورم یک حلقه قرمز محیطـی. ضایعات هدف ممکـن اسـت تا چندین روز پس از بـروز ضـایعات بیمـاری نمایان گردد . به علت وجود ضایعات پوستی بانمای بالینی متفاوت در سـیر  بیمـاری، ایـنحالت به اریتم مولتی فرم موسوم است

ضایعات جلدی اریتم مولتی فرم معمـولا بـه صورت قرینـه در انتهایی انـدام هـا نمایـان گشته، به سمت قسمت ابتدایی اندام گسترش می یابد حتی کـف دست و پا نیز ممکن است درگیـر گـردد

تشخیص اریتم مولتی فـرم بـالینی اسـت. در بیماران دارای ضایعات هدف و یـک عفونـت تب خالی قبلی یا همزمـان تـشخیص آسـان می باشد

بیوپسی پوستی در مواقعی که نمای بالینی مشخص است، لازم نمـی باشـد زیرا یافته های موجود برای اریـتم مـولتی فرم اختصاصی نمی باشد. در موارد نامشخص بیماری مانند تظاهرات غیرمعمـول یـا اریـتم مولتی فرم راجعه بـدون عفونـت تـب خـالی تایید شده انجام بیوپسی پوست می توانـد در کنار گذاشتن سایر تشخیص ها مفیـد باشـد. ارزیابی آزمایشگاهی مانند مـی توانـد سـابقه مشکوک عفونت تب خالی را تایید کنـد ولـی معمولا به انجام آنها نیازی نیست.

اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم

بـه دلیـل شباهت اریتم مولتی فرم با کهیـر در مراحـل اولیه بیماری، افتراق بالینی آنها حایز اهمیـت است. هر یک از ضایعات در اریتم مولتی فرم در موارد تیپیک حداقل به مـدت یـک هفتـه باقی مانده و در برخی موارد به ضایعات هدف تبدیل می شـود

در مقایـسه، ضـایعات کهیری در هر ناحیـه بـه مـدت کمتـر از ۲۴ ساعت بـاقی مانـده و مرکـز ضـایعات نمـای طبیعی یا همرنگ حاشـیه دارد

ضـایعات هدف با مرکز پورپوریک قرمز ممکن است با پیتیریازیس روزه آ ، لوپوس اریتماتو، واسکولیت یا اریـتم فیگوریـت اشـتباه گردد در موارد وجود ضایعات تاولی باید اریتم مولتی فرم را از بیماری های تاولی اتوایمـون افتراق داد

درمان اریتم مولتی فرم شامل تعیـین عامـل سببی در صورت امکان می باشد. قدم اول در این موارد ، درمان بیماری عفونی زمینه ای یا قطع داروی موثر است. موارد خفیف بیمـاری نیازی به درمـان نـدارد

آنتـی هیـستامین های خوراکی و استروئید موضعی مـی توانـد باعث بهبود علایم گردد

در افراد مبتلا به عفونـت همزمـان یـا اخیـر ، HSVدرمـان زودرس با یک داروی ضد ویروس ممکـن اسـت تعداد و مدت ضایعات جلدی را کم کند

در صورتی که مبتلا به  قرمزی یا ضایعات مشکوک روی بدن  هستید:

  1. اکیدا از خود درمانی یا اقدامات غیر علمی اجتناب کنید 
  2.  به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان نکنید
  3.  حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
  4. حتما برای بررسی عامل زمینه ساز به پزشک مراجعه کنید
  5. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
  6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید
  7. در صورتیکه مایل به مراجعه به مطب هستید یا سوالی در این مورد دارید با کلیک روی دکمه مربوطه از همینجا اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید

پیگیری سوال قبل

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

ثبت سوال جدید

امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیار سیستم

1
خال
مهم

سلام آقای دکتر .
من دختری 18 ساله هستم و در طرف راست بدنم متمایل به کمر و نزدیک کلیه ها ولی در سمت پشت بدنم یک خال بیضی شکل قهوه ای رنگ بدون مو و برجسته دارم که نوک این خال کمی کم رنگه و اندازه شم به اندازه ی نوک انگشت کوچیکم میشه البته کمی کوچکتر از اون و این تنها خال برجسته ای که دارم و اینکه سفید پوستم و نمیدونم این خال مادر زادی بوده یا اکتسابی ولی یادم مییاد در که این خال تازه به وجود نیومده و بوده این خال نیازی به جراحی دارد ؟؟ من دانشجوی پزشکی هستم ولی اصلا نمی تونم تشخیص بدم لطفا کمکم کنید ! با تشکر فراوان
مشاهده پاسخ دکتر
2
Pcos
مهم

Hello doctor
Sorry I'm not good at Farsi ,before 4 month the doctor told me that I have pcos from that day I lost half of my hair,Also I have lack of vitamin d3 and iron , also my hdl is high ,by the way I'm 24 years old single ,the doctor just gave me loestrin20!! But I'm afraid to take these tablets ! he told me you can use (tranexamic acid500)with(medenamic acid) im confused
I had very long strong hair ?But until now I lost half of my hair I really need ur advice
I will be thankful if u could tell me what is the best Solution for my hair I need my hair back!
مشاهده پاسخ دکتر
3
زگیل
مهم

سلام،من مبتلا به زگیل های زیادی روی دستم هستم که به درمان خیلی مقاوم هستن،جواب آزمایشم هم سالم بود و 27 سال هم سن دارم،سوال من اینه که داروی خوراکی برای زگیل هست که استفاده کنم،با تشکر مشاهده پاسخ دکتر
4
عوارض لیرز برای دختران مجرد
مهم

سلام وقت بخیر من یه دختر ۲۲ ساله و مجرد هستم میخواستم بدونم انجام لیزر برای من عوارضی نداره مثل نازایی و این مسائل؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید مشاهده پاسخ دکتر
5
پاپول مروارید
مهم

سلام بنده پیش دکتر ارولوژی و پوست رفتم معاینه شدم تشخصی پاپول بود و گفتن مشکلی نداره دست نرن هیچ راهی به من نگفتن من شریک زندگیم راضی نیست بعد دور التم جاهایی که پاپول هست خشکه حالا لیزر هزینش چنده و دردش زیاد با پماد یا کرم قابل درمان نیست؟ مشاهده پاسخ دکتر
6
مو زائد
مهم

سلام آقای دکتر ممنونم از پاسخ و توجهتون.
من عکس آزمایش هورمونی ام رو براتون فرستادم.
من تو منطقه محروم هستم.
متاسفانه دکترمتخصص نداریم ک برم برام دارو تجویزکنن.فقط 1دکتر هست لیزر میکنه.قبلا3جلسه لیزر انجام دادم اما باز برگشتن.مشکل اصلیم حل نمیشه.اگرممکنه با توجه به شرایطم برام دارو تجویز کنید که لیزرم جواب بده.
فقط بخاطر کیستم قر ال دی میخورم 3روزه هست .قبلش دارویی مصرف نمیکردم مجددا آزمایشمو میفرستم.
مشاهده پاسخ دکتر
7
خال گوشتی
مهم

سلام خسته نباشید ...مادرمن یه خال گوشتی داشت ک چندروزه این حالت متورم شدنو سوزش داره میخواستم ببینم علتش چیه؟؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید مشاهده پاسخ دکتر
8
پوست چرب .جای جوش .
مهم

با سلام خدمت دکتر عزیز.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید منو.من پسر بیست ساله ای هستم که از سن پونزده سالگی پوستم هیچ مشکلی نداشت .اما به خاطر داروهای هورمونی بدنسازی از همون سن صورتم شروع کرد به جوش زدن زیاد طوری که دو گونه ام مثل ابکش شده .فرورفته های زیادی هستش که عذابم میده .الان جای جوش هام مونده.صورتم فقط جوش زیر پوستی میزنه .پوستم بدنم به خصوص صورتم به حدی چربه که با دستمال کاغذی پاک میکنم دستمال خیس میشه به حدی که چربی از پوستم میره تو چشمم.کلافه شدم.موها هم همینطوره .موهامو با شامپو مخصوص موهای چرب میشورم اما یک روز بعد تمام سرم چربه.دکتر های زیادی رفتم اما گفتن ما با هورمون هات که باعث شده این جوری شه کاری نمیتونیم بکنیم فقط میتونیم شامپو و صابون بدیم همش باید یه دستمال بگیرم صورتمو پاک کنم.تو رو خدا شما بگید چی کارکنم. دارم عذاب میکشم..در ضمن جای جوش هام زیاده ولی نسبتا سطحی لیزر بهتره یا میکرودرم.در ضمن لطف بفرمایید هرینه شو بفرمایید .با تشکر فراوان مشاهده پاسخ دکتر
9
چین و چروک زیر چشم
مهم

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.ازتون یک سوالی داشتم. من 23 سالمه ولی زیر چشمام خیلی چین و چروک شده از چه روش های درمانی به جز بتاکس و روشهای تزریقی میتونم استفاده کنم؟ مشاهده پاسخ دکتر
10
خال غیر عادی

سلام و عرض ادب
دختر19ماهه ای دارم که از بدو تولد یک خال مادرزادی در انتهای باسن داشت که صاف و سیاه بود اما حدود یک ماه هست که برجسته شده و خارش پیدا کرده...
خواااهش میکنم بفرمایید آیا خطرناک هست یا نه
مشاهده پاسخ دکتر
« قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 690 بعدی »
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند