آدرس : ولیعصر بالاتر از زعفرانیه برج فردوس طبقه 2 واحد 12
02122704076
drentezari@

اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم (ضایعات قرمز و صورتی پوستی با شکل های گوناگون) یک یافته پوستی ناشی از واکـنش افـزایش حـساسیت بـه داروهـا وعفونت ها می باشد. این حالت به صورت بثورات جلدی چند شکلی شامل لک های قرمز یا صورتی، برجستگی ها و ضایعات مشخص هدف مانند(target)  با توزیع قرینه به ویژه در نـواحی انتهـایی انـدام هـا تظاهر می کند.

اریتم مولتی فرم روی اندام

اریتم مولتی فرم روی اندام

معمولاً درگیری مخاطی همراه اندک می باشد. درمان مرسـوم شـامل درمـان عفونت زمینه ای موجود یا قطع مصرف داروی احتمالی موثر می باشـد. مـوارد خفیـف بـدون هیچ عارضه ای بهبود یافته و نیاز به درمان ندارد. موارد راجعه را می توان با مصرف مـداوم داروی ضد ویروس با نظر پزشک، پیشگیری  نمود. 

درگیری مخاط دهانی در اریتم مولتی فرم

درگیری مخاط دهانی در اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم یک یافته پوستی حاد، خـود محدود شونده و گاهی عودکننـده است کـه می تواند بـه عنـوان یـک واکـنش افـزایش حساسیت به برخی داروها یـا عفونـت هـا درنظر گرفته شود.

اریتم مولتی فرم معمولاً در بالغین ۲۰ تـا ۴۰ ساله روی مـی دهـد . اگرچـه بـروز آن درتمامی سنین مشاهده شده است.

ویروس هرپس سیمپلکس (HSV)  (تبخال) شایعترین عامل سـببی شـناخته شـده در بـیش از ۵۰ درصـد موارد است. مایکوپلاسما پنومونیـه و عفونت های قارچی از عوامـل مـسبب دیگـربویژه در کودکان می باشند.

داروهای موثر در ایجاد اریـتم مولتی فرم شامل باربیتورات ها، هیدانتوئین ها، داروهای ضــدالتهابی غیراســتروئیدی نظیر بروفن، پنــی ســیلین، فنوتیازین ها و سولفانامیدها می باشند.

علاوه بر این، بروز اریتم مـولتی فـرم همـراه با تزریق بعضی واکسن ها  نظیر (دیفتـری -کـزاز )، هپاتیـتB  ، همچنین به دنبال بیماری های آبلــه مرغــان، زونا ، هپاتیــت C و برخــی داروهــــای جدیــــدترنظیر متفــورمین، ، پوپروپیون و سیپروفلوکساسین نیز گزارش ش ده است.

درگیری کف دست در اریتم مولتی فرم

درگیری کف دست در اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم راجعه اغلب ثانویه بـه فعـال شدن مجدد ویروس تبخال مـی باشـد گرچـه ممکن است HSV  از نظر بـالینی خـاموش باشد.

اریتم مولتی فرم بـه صـورت بثـورات جلـدی خود محدود شونده با علایم پـیش زمینـه ای اندک تظاهر می یابد. بیمـاران ممکـن اسـت احـساس خــارش یــا ســوزش را در محــل ضایعات تجربه کنند. ضایعات منفرد به صورت ماکول های قرمز یا صورتی متعدد، با حاشـیه مشخص به طور حاد شروع می شود و سپس تبدیل به ضایعات پاپولر می گردد. این پاپول ها ممکن است بـه تـدریج بـزرگ شود و تبدیل به پلاک هایی با قطـر چنـدین سانتی متر گردد. قسمت مرکزی پاپول ها یـا پلاک ها به آرامی به رنـگ قرمـز تیره،قهـوهای یا پورپوریک درمی آید و کراست یا تـاول در مرکز ضایعات پدید می آید.

ضایعات با حاشیه مشخص دارای نمای حلقوی منظم و سه منطقه مرکز گرا می باشد: یـک ناحیـه قرمـزتیره مرکزی، ناحیه صورتی کمرنگ و متورم یک حلقه قرمز محیطـی. ضایعات هدف ممکـن اسـت تا چندین روز پس از بـروز ضـایعات بیمـاری نمایان گردد . به علت وجود ضایعات پوستی بانمای بالینی متفاوت در سـیر  بیمـاری، ایـنحالت به اریتم مولتی فرم موسوم است

ضایعات جلدی اریتم مولتی فرم معمـولا بـه صورت قرینـه در انتهایی انـدام هـا نمایـان گشته، به سمت قسمت ابتدایی اندام گسترش می یابد حتی کـف دست و پا نیز ممکن است درگیـر گـردد

تشخیص اریتم مولتی فـرم بـالینی اسـت. در بیماران دارای ضایعات هدف و یـک عفونـت تب خالی قبلی یا همزمـان تـشخیص آسـان می باشد

بیوپسی پوستی در مواقعی که نمای بالینی مشخص است، لازم نمـی باشـد زیرا یافته های موجود برای اریـتم مـولتی فرم اختصاصی نمی باشد. در موارد نامشخص بیماری مانند تظاهرات غیرمعمـول یـا اریـتم مولتی فرم راجعه بـدون عفونـت تـب خـالی تایید شده انجام بیوپسی پوست می توانـد در کنار گذاشتن سایر تشخیص ها مفیـد باشـد. ارزیابی آزمایشگاهی مانند مـی توانـد سـابقه مشکوک عفونت تب خالی را تایید کنـد ولـی معمولا به انجام آنها نیازی نیست.

اریتم مولتی فرم

اریتم مولتی فرم

بـه دلیـل شباهت اریتم مولتی فرم با کهیـر در مراحـل اولیه بیماری، افتراق بالینی آنها حایز اهمیـت است. هر یک از ضایعات در اریتم مولتی فرم در موارد تیپیک حداقل به مـدت یـک هفتـه باقی مانده و در برخی موارد به ضایعات هدف تبدیل می شـود

در مقایـسه، ضـایعات کهیری در هر ناحیـه بـه مـدت کمتـر از ۲۴ ساعت بـاقی مانـده و مرکـز ضـایعات نمـای طبیعی یا همرنگ حاشـیه دارد

ضـایعات هدف با مرکز پورپوریک قرمز ممکن است با پیتیریازیس روزه آ ، لوپوس اریتماتو، واسکولیت یا اریـتم فیگوریـت اشـتباه گردد در موارد وجود ضایعات تاولی باید اریتم مولتی فرم را از بیماری های تاولی اتوایمـون افتراق داد

درمان اریتم مولتی فرم شامل تعیـین عامـل سببی در صورت امکان می باشد. قدم اول در این موارد ، درمان بیماری عفونی زمینه ای یا قطع داروی موثر است. موارد خفیف بیمـاری نیازی به درمـان نـدارد

آنتـی هیـستامین های خوراکی و استروئید موضعی مـی توانـد باعث بهبود علایم گردد

در افراد مبتلا به عفونـت همزمـان یـا اخیـر ، HSVدرمـان زودرس با یک داروی ضد ویروس ممکـن اسـت تعداد و مدت ضایعات جلدی را کم کند

در صورتی که مبتلا به  قرمزی یا ضایعات مشکوک روی بدن  هستید:

 1. اکیدا از خود درمانی یا اقدامات غیر علمی اجتناب کنید 
 2.  به هیچ عنوان خودسرانه اقدام به درمان نکنید
 3.  حتما با تیم درمانی خود مشورت کنید
 4. حتما برای بررسی عامل زمینه ساز به پزشک مراجعه کنید
 5. ممکن است نیاز به نمونه برداری و ارزیابی آزمایشگاهی باشد 
 6. به صورت منظم و حداقل سالانه به منظم چکاپ سلامت با پزشک خود مشورت کنید
 7. در صورتیکه مایل به مراجعه به مطب هستید یا سوالی در این مورد دارید با کلیک روی دکمه مربوطه از همینجا اقدام فرمائید

آخرین پرسش ها

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید. پاسخ شما حداکثر تا 24 ساعت آینده از طریق  ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال قبلی ، کد رهگیری خود که از طریق ای میل برای شما ارسال شده را در این قسمت وارد کنید تا پاسخ دکتر را مشاهده فرمائید
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر رضا دوشنبه ۸ خرداد ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام.هزینه لیزر صورت برای از بین بردن لک و جوش و خال چقدر میشه؟؟پوستم هم سفیده
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری دوشنبه ۸ خرداد ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است.
   برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی لیزر باشد
   ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود
   هزینه ها اصلا قابل پیش بینی نیست و پس از معاینه توسط پزشک مشخص خواهد شد
   نگران نباش و برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد
   موفق
 • تصویر کاربر محسن جمعه ۸ اردیبهشت ۹۶( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام و خسته نباشيد مدتي هست براي درمان اگزما دستم از كرم دست ساز داروخانه استفاده ميكنم بعد دو هفته از استفاده انگشتان دستم دانه زير پوستي كوچك به رنگ سفيد مايل به قرمز در اورده و تعدادش بيشتر شده..خارش و دردي هم نداره خواستم بپرسم ايا اين دانه ها خطرناك هستن؟ ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری جمعه ۸ اردیبهشت ۹۶( 1 سال پیش)
   سلام جانم.
   البته بدون معاینه نمی توان نظر دقیقی داد ولی مهمترین اقدام شناسایی و تا حد امکان حذف یا کنترل عامل زمینه ساز است.
   برای درمان علاوه بر کنترل عوامل زمینه ساز ممکن است نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا موضعی و حتی تزریقی باشد
   ممکن است دوره درمان طولانی باشد. در اینگونه موارد باید صبور بود
   نگران نباش مورد خطرناکی نیست ولی برای معاینه دقیقتر به پزشک مراجعه کن ممکنه نیاز به بررسی های تکمیلی باشد
   موفق
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر
از بین بردن چین و چروک پیشانی
آنژیوگرافی
تنگی مجرای ادراری
جوانسازی پوست
متخصص ارتوپد
رژیم لاغری
اتوماسیون مالی تحت وب
درمان واریس
درمان پروستات
لیزر موهای زائد
درمان زگیل تناسلی
درمان فشار خون
درمان زگیل تناسلی زنان
ناباروری
مرکز پزشکی هسته ای
اصلاح طرخ لبخند